ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าสายเขตเมืองอนุรักษ์ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)