ประกาศเจตนารมณื เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)