เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการบูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้ นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาล, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเคลื่อนขบวนผ้าป่าสามัคคี เพื่อการบูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ตั้งขบวน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม และเคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆาราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน

******************************************************************************