เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวน ร่วมประชุมเสนอชื่อกรรมการชุมชนและเลือกกรรมการชุมชนมหาวัน ในวันพุธ ที่ 7 ก.พ.2567 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวัน