ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าเขตเมืองอนุรักษ์ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)