ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าหริภุญไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)