เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม  นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน, สมาชิกสภาเทศบาล, ประธานกรรมการชุมชน, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง พร้อมยืนแสดงสัญลักษณ์รูปหัวใจที่แสดงว่าชาวจังหวัดลำพูนมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความศรัทธาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตลอดไปในฐานะพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

*****************************************************************************