ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง