เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมนำเสนองานเทศกาลผลงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Festival Creative LAB 2024”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานงานเทศกาลไทยสู่สากล “Festival Creative LAB 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่ออัพเดตข้อมูลและเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรมเมกะอีเว้นท์และงานเทศกาล ระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนหารือแนวทางเพื่อยกระดับงานเทศกาลสู่ระดับนานาชาติ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ สสปน.ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA
นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำเสนอข้อมูลงานเทศกาล (Festival Highlight) “เทศกาลโคมแสนดวงลำพูน จังหวัดลำพูน” พร้อมกล่าวถึงนโยบายของเทศบาลเมืองลำพูน ในการสนับสนุนและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ ผ่านกลุ่มอาชีพโคมของเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมการนำเสนอข้อมูลงานเทศกาลที่น่าสนใจอื่นๆอาทิ แพร่คราฟ์ จังหวัดแพร่, ปราการเฟส จังหวัดสมุทรปราการ , Awakenest Festival จังหวัดสุราษฏร์ธานี, Bangsak Festival (Sup and Surf) จังหวัดพังงา ,Phuket Peranakan Festival จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น
– Festival Foresight และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนางานเทศกาล
– การมีย่านนวัตกรรมสำคัญกับงานเทศกาลอย่างไร
– งานเทศกาลของชาว LGBTQ+ “White Party Bangkok”
– Festival LAB การพัฒนาและต่อยอดงานเทศกาลผ่าน Festival Academy และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรสำหรับประเทศไทย
– Panel#2 Festival Showcase กรณีศึกษาในการออกแบบและการพัฒนา Featival Economy เพื่อสร้าง Legacy ในระดับ City Scale Festival
เพื่อการแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการเสนองานและโอกาส เพื่อยกระดับงานเทศกาล และเมืองเทศกาลสู่ระดับนานาชาติ ในด้านการบูรณาการเชิงประสิทธิภาพ เช่น การเชื่อมโยงการทำงานภาครัฐ แนวทางการจัดหารายได้และแหล่งงบประมาณ และแนวทางในการปั้นและสร้างงานสู่งานลิขสิทธิ์ที่มีมาตรฐานนานาชาติสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ