ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าหริภุญไชย (ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในสวนสาธารณณะม๋วนใจ๋)