เทศบาลเมืองลำพูนร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567”

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง พร้อมทีมนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุการจัดแข่งขันกีฬา และได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ในการแข่งขันกีฬาด้วยความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา จากทีมนักกีฬาจากเทศบาลในจังหวัดลำพูนกว่า 40 เทศบาล บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละเทศบาลได้ส่งนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท มีกองเชียร์ของแต่ละเทศบาล ตามให้กำลังใจนักกีฬาของทีมตนเองอย่างสนุกสนาน

ซึ่งปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้งหมดในช่วงเย็นพร้อมการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแต่ละชนิด และปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 อย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 จัดขึ้น ณ สนามกีฬายาสูบ (อนุสรณ์ วงค์วรรณ)