ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคาร/ห้องชุด (ภ.ด.ส2) ประจำปี พ.ศ.2567