เทศบาลเมืองลำพูน “ขอเชิญชวนชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567”

เทศบาลเมืองลำพูน “ขอเชิญชวนชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567”

สำหรับเจ้าของป้ายหรือติดตั้งป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจการ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เจ้าของป้ายมีหน้าที่ต้องมายื่นแบบแสดงรายการป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม : หากเจ้าของป้ายที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษีป้าย และหากไม่ชำระภาษีป้าย   ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน คิดเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

ทั้งนี้มีบริการรับชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาโทรสอบถามยอดชำระภาษีก่อนการชำระภาษี สอบถามเพิ่มเติมงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง 053-511013 ต่อ 119 หรือ 061-3834530

Line ภาษีเทศบาลเมืองลำพูน

Line id : @806ggmdp หรือ QR Code ด้านล่างนี้

*************************************************************************