ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนรอบเมืองใน ช่วงแยกประตูลี้ถึงประตูท่าชาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)