เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม และชุมชนบ้านท่า-ท่านาง

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2567  ที่ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ณ ที่ทำการชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และชุมชนบ้านท่า-ท่านาง ณ วัดช้างรอง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)