เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนอนุบาล , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ารับมอบสัมฤทธิบัตร จำนวนทั้งหมด 130 คน จำแนกเป็น
-โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จำนวน 77 คน
-โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จำนวน 19 คน
-โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จำนวน 23 คน
-โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จำนวน 11 คน
จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาต่อไป จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 42 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม