เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ชุมชนประตูลี้ และชุมชนบ้านหลวย

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2567 ที่ชุมชนประตูลี้ ณ ที่ทำการชุมชนประตูลี้ เวลา 09.00 – 11.30 น. และชุมชนบ้านหลวย ณ ที่ทำการชุมชนบ้านหลวย เวลา 13.00 – 15.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)
***************************************************************************