เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ชุมชนศรีบุญเรือง และชุมชนชัยมงคล

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2567 ที่ชุมชนศรีบุญเรือง หน้าศูนย์ ICT เวลา 09.00 – 11.30 น. และชุมชนชัยมงคล ณ วัดชัยมงคล เวลา 13.00 – 15.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)