เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ชุมชนสันดอนรอม ณ วัดสันดอนรอม

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ชุมชนสันดอนรอม ณ วัดสันดอนรอม เวลา 09.00 – 11.30 น.

กรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น.

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)