เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2567 จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายจำรัส  กันทะสัก รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกปักษ์พสกนิกรชาวไทย ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดมา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

*****************************************************************************