เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์น้ำทิพย์เมืองลำพูน ประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ปี 2567

 วันที่  31 มีนาคม 2567  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกเทศบาล, รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล  ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์น้ำทิพย์เมืองลำพูน  โดยมีบ่อน้ำทิพย์จาก 4 ครูบา ประกอบด้วย
1.ครูบาศรีวิชัยจากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

2. ครูบาขาวปีจากวัดพระธาตุผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

3. ครูบาสุพรหมยานเถระ (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) จากวัดพระบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

4. ครูบาวงศ์ษาพัฒนาจากวัดป่าห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ

นำบรรจุลงสลุงหลวง เพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567  ประกอบพิธีเจริญน้ำพุทธมนต์น้ำทิพย์ โดยท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ หรือพระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน