เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร  ได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมคณะสงฆ์ จำนวน 69 รูป เดินรับบิณฑบาตจากประชาชน จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ  ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรด้วยจิตอันเป็นกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน

******************************************************************************************