เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

วันที่ 2 เมษายน 2567 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, ข้าราชการ, ภาครัฐและเอกชน และเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) และข้าราชการเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถง ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ความว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนมีจิตโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัย เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา