รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีการลงนามในสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีการลงนามในสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567