รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566