เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมการทำอาหารพื้นเมือง (แกงฮังเลลำไย) “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารพื้นถิ่น)

        วันที่ 5 เมษายน 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ประธานคณะกรรมการชุมชน 17 ชุมชน , เครือข่ายผู้นำชุมชน  ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายกัลป์ สะคำปัน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม การทำอาหารพื้นเมือง (แกงฮังเลลำไย และอาหารพื้นเมืองอื่นๆ) ของชุมชน 17 ชุมชน ประชุม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)
       ซึ่งแกงฮังเลลำไยของจังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารพื้นถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติที่หายไป The Lost Taste” เทศบาลเมืองลำพูนจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสัมผัสกลิ่นหอมและลิ้มรสแกงฮังเลลำไย อาหารพื้นถิ่น ที่ชาวล้านนาแทบทุกครัวเรือนนิยมใช้เป็นอาหารในการทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นไฮไลต์พิเศษหนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 นี้