เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก ๔ ครูบา และน้ำพระพุทธมนต์ จากพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระครูบาอินทร ปญฺญาวฑฺฒโน

วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระครูบา 4 ครูบา รวมถึงน้ำพระพุทธมนต์ จากพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระครูบาอินทร ปญฺญาวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง โดยการอัญเชิญ น้ำทิพย์ดังกล่าวนำไปประดิษฐานไว้เพื่อประกอบพิธีสมโภชน้ำทิพย์ ในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง ณ ประตูท่าขาม ในวันที่ 12 เมษายน 2567
นายประภัสร์ ภู่เจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระครูบา 4 ครูบา ชื่อดังในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย ครูบาศรีวิชัย จากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , ครูบาขาวปี จากวัดพระบาท ผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , ครูบาวงค์ษาพัฒนา จากวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และครูบาสุพรหมยานเถระ (พรหมา พรหฺมจกฺโก) จากวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รวมถึงน้ำพระพุทธมนต์ จากพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระครูบาอินทร ปญฺญาวฑฺฒโน) เจ้าอาวาส วัดสันป่ายางหลวง เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ ตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปตามถนนอินทยงยศ สิ้นสุดขบวนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน และจะมีการอัญเชิญขบวนรถน้ำทิพย์และน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ร่วมในขบวนแห่พระพุทธรูปงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองนี้