เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง ในเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูนประกอบ พิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ประตูท่าขาม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน พร้อมการประกอบพิธีสมโภชน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ , น้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา และน้ำพระพุทธมนต์ จากพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระครูบาอินทร ปญฺญาวฑฺฒโน)

แต่ละปีทางเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีสืบชะตา4 มุมเมืองได้แก่ จุดที่ 1 ประตูท่าขาม ซึ่งในปีนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานในพิธีฯ , จุดที่ 2 ประตูลี้ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ ,จุดที่ 3 ประตูช้างสี ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายธนะ สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ และจุดที่ 4 ประตูมหาวัน ณ บริเวณลานน้ำพุช้าง (ตรงข้ามวัดมหาวัน) โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำกวง

สำหรับพิธีสืบชะตา หรือ สืบชาตา หรือ การต่ออายุ เป็นการสืบชะตากำเนิดให้ยืดยาวออกไปเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปนับเป็นประเพณีมงคลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาไทย นิยมปฏิบัติกันในหลายโอกาส เช่น เนื่องในวันเกิด , วันได้รับยศตำแหน่ง , วันขึ้นบ้านใหม่ , กุฏิใหม่ หรือ ย้ายบ้านใหม่บางครั้งเกิดการเจ็บป่วย เมื่อหมอดู ทายทักว่าชะตาไม่ดี ชะตาขาด ควรจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาต่ออายุเสีย จะทำให้คลาดแคล้วจากโรคภัย และอยู่ด้วยความสวัสดีต่อไป