เทศบาลเมืองลำพูน จัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567  เทศบาลเมืองลำพูน จัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานในพิธนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกล่าวคำบูชาพระรอด ร่วมสรงน้ำพระรอดหลวง พระคง พระฝนแสนห่า พระเสตังคมณี และพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่างๆ จากนั้น ได้ลั่นฆ้อง ปล่อยขบวนแห่พระพุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูนจากบริเวณหน้าโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

จากนั้น นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้ให้เกียรติร่วมเดินขบวน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสีสันของขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ มีการปล่อยขบวนแห่พระพุทธรูปที่ยาวที่สุดมากกว่า 70 ขบวน ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับชมขบวนต่างร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดลำพูนเต็มสองฝั่งถนน ตั้งแต่ถนนเจริญราษฏร์ เข้าสู่ถนนอินทยงยศ และสิ้นสุดขบวนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูน สำหรับไฮไลต์ความสนุกสนาน คือตลอดสองฝั่งถนน มีเสียงเพลงจากวงชาโด้เมือง บรรเลงเพลงพื้นเมืองมากกว่า 10 วงที่ โดยขบวนของเทศบาลเมืองลำพูนเป็นขบวนเครื่องสักการะล้านนา พร้อมจำลองขบวนรถนางสงกรานต์ของเทศบาลเมืองลำพูนอย่างสวยงามพร้อมด้วยขบวนรถของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ LGBTQ และขบวนจากส่วนราชการ และหน่วยงาน ภาคเอกชน ที่นำขบวนร่วมสร้างสีสันในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567                      

ในปีนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดงานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงชูอาหารพื้นถิ่น เช่น  แกงฮังเลลำไย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลาย สอดรับกับการที่ทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญของประเทศไทย และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)