เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาล สืบสานประเพณีวันสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)แสดงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 18 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว โดย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,พนักงานเทศบาล ,พนักงานครู และพนักงานจ้าง กล่าวนำในพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นับถือ แสดงกตเวทิตาคุณ และขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป