เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน (ปี๋ใหม่เมืองล้านนา) ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางดวงกมล ยิ้มละมัย โดยจัดขบวนแห่เครื่องดำหัวแบบล้านนา ต้นผึ้ง ต้นดอก นำขบวนโดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจากอำเภอต่างๆ ที่พร้อมใจจัดขบวนแห่เครื่องดำหัว เคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลาง(เก่า)จังหวัดลำพูน ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ยังนำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และนายโยธิน ประสงค์ความดี ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบฮีตสานฮอยประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567