เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่ตุงค่าคิง

วันที่ 19 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมเดินขบวนแห่ตุงค่าคิง เพื่อประกอบพีธีสืบชะตาหลวง และถวายตุงค่าคิง เพื่อเป็นการให้อายุของผู้ที่ถวายนั้นมีอายุที่ยืนยาว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองสืบไป
“ตุงค่าคิง” หรือ “ตุงก้าคิง” เป็นตุงสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของล้านนา ตุงที่มีขนาดเท่ากับความยาวเท่ากับความสูงของตนเอง ตุงค่าคิงจึงออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างสื่อถึงตัวคน มีหัว ร่างกาย และแขนขา ความหมายของการถวายตุงค่าคิง ก็คือ ถวายเพื่อตนเอง คือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนเราเอง ใช้ในพิธีสืบชะตา เพื่อเป็นสิริมงคล คนโบราณสมัยก่อนนิยมทำตุงค่าคิงยาวกว่าตนเองอีกนิดหนึ่ง เพื่อเป็นการให้อายุของคนถวายนั้นมีอายุที่ยืนยาว กระทำการสิ่งใดก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและประสบโชคดียิ่งขึ้น