เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ที่วัดพระธาติหริภุญชัยฯ” เดินขบวนแห่เครื่องสักการะดำหัวครูบาเจ้าศรีวิชัย

 

วันที่ 20 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมเดินขบวนแห่เครื่องสักการะ ดำหัวครูบาศรีวิชัย จากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ปี๋ใหม่เมือง ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมรื้อฟื้นประเพณีดำหัวรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นสำคัญของโลก ร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของยูเนสโก ในวาระ 150 ปี ชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปีพุทธศักราช 2571