เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2567 “เทศบาล” หน่วยงานแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน เกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุข อย่างยั่งยืน”

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี  2567 ในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 ในช่วงเช้า นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเทศบาล โดยได้รับเมตตาธรรม จากท่านพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดประตูป่า แสดงพระธรรมเทศนาและอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน   

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้อ่านสารเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนในท้องถิ่น  มีความ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เข้าใจความเป็นไปของโลก เข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน และทำงานเชิงรุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่ สร้างเทศบาลให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน เกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุข อย่างยั่งยืน”

     จากนั้น คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นให้กับบริเวณศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 102 ไร่ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นับเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน