เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2567

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม จัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
           ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ซึ่ง “วันฉัตรมงคล” เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล