เทศบาลเมืองลำพูนร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมแถลงข่าวงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมแถลงข่าว “งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, นางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์ ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ, นายนิวัฒน์ชัย พรมมาแบน ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และนางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567
ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายสุรพงศ์ นาตะโย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมแถลงข่าว “งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2567 “สานศิลป์ถิ่นชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์นครลำพูน” จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน