เทศบาลเมืองลำพูนขอประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนขอประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการต่างๆได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองลำพูน
จึงได้เปิดรับลงทะเบียน และรับแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว โดยเปิดรับลงทะเบียน ดังนี้
– วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ได้จนถึงเวลา18.30 น.
– วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
โดยผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายความเสียหาย เพื่อแสดงต่อเจ้าที่ในการขอรับความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองลำพูน สำนักปลัดเทศบาล
☎️หมายเลขโทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 0 และ 0864214911