เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น