เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมใจร่วมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด “สะพานขัวท่าสิงห์”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  จังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดขัวมุงท่าสิงห์ จังหวัดลำพูน มุ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินแห่งใหม่ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูน ร่วมทำความสะอาดสะพานขัวมุงท่าสิงห์ ในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน  นายสิริวุฒิ คำธิตา พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , รองปลัดเทศบาล  นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณด้านหลังอาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย และบริเวณทางเดินเท้าริมแม่น้ำกวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย