เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมชมขบวนแห่ครัวทานและประกวดการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 20

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมชมขบวนแห่ครัวทานและประกวดครัวทาน โดยจัดทำเป็นเรื่องราวในเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยเคลื่อนขบวนแห่ครัวทานอันงดงาม ไปตามถนนอินทยงยศผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ถึงแยกประตูช้างสี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรอบเมืองในข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผ่านวงเวียนช้าง  ผ่านวัดช้างรอง และเลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

จากนั้น  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 20 จัดการแข่งขัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า  ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่น่าสนใจในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567