นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อัญเชิญน้ำทิพย์ดอยขะม้อ และร่วมสรงน้ำองค์พระธาตุหริภุญชัย เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย หรือประเพณี 8 เป็ง ประจำปี 2567 โดยมีการเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะน้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์ที่สำคัญ จากอำเภอต่างๆ เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
ซึ่งในปี 2567 นี้ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน ได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย (งานแปดเป็ง) ขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 ถือเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูน ที่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศจะเดินทางมาร่วมพิธี โดยการตระเตรียมน้ำขมิ้นส้มป่อย และกรวยดอกไม้ที่สวยงาม นำมาสรงน้ำพระบรมธาตุฯ เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังศรัทธาอันแรงกล้า ทั้งยังเป็นการสืบทอดและบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป