เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์จัดสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี พร้อมเททองหล่อองค์รูปเหมือน พระแม่เจ้าจามเทวี หล่อองค์กู่ช้างจำลอง ณ โบราณสถานกู่ช้าง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์จัดสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี พร้อมเททองหล่อองค์รูปเหมือนพระแม่เจ้าจามเทวี หล่อองค์กู่ช้างจำลอง ณ โบราณสถานกู่ช้าง ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางดวงกมล ยิ้มละมั้ย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ซึ่งการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี และพิธีเททองหล่อองค์รูปเหมือนพระแม่เจ้าจามเทวี และหล่อองค์กู่หรือสถูปจำลองเจ้าพ่อกู่ช้าง ซึ่งมูลนิธิเจ้าพ่อกูช้างได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อุทยานทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวนับตั้งแต่การครองเมืองหริภุญไชยของพระแม่เจ้าจามเทวี