ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)