เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความเพื่อนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น