เทศบาลเมืองลำพูน ส่งตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ส่งตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” พร้อมทั้งให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ครูและบุคลากร ร่วมดูการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักกีฬาและผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน