เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ร่วมวางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ร่วมพิธีต่างร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย