เทศบาลเมืองลำพูน ตกแต่งรถอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ ขบวนจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับมอบหมายหน้าที่ จากจังหวัดลำพูน ในการตกแต่งรถอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ ขบวนจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567 ซึ่งในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จะนำรถที่ได้ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมรับธงตราสัญลักษณ์ ขบวนจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567    ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยจะเคลื่อนขบวนจากโรงเรียนจักรคำคณาทรไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว