เทศบาลเมืองลำพูนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์”

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, พนักงานครูและบุคลากรนำนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” จัดขึ้นโดย เทศบาลนครเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และห่างไกลจากยาเสพติด “กีฬาสามัคคี สปอร์ตซิตี้ ที่เชียงราย”