เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สวมใส่เสื้อเหลืองเพื่อร่วมในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
โดยมีพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์จากจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดลำพูน ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมขบวนนักวิ่งกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ และประชาชนเคลื่อนขบวนเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากจุด Start ไปจนถึง (จุดพักที่ 2) โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
จากนั้น ได้เคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนราชการ นักเรียน และประชาชน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ไปจนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่านขาม (จุดพักที่ 3) จากนั้นเคลื่อนขบวนต่อไปยังศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนจะมีพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์จังหวัดลำพูนสู่จังหวัดลำปาง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมถ์ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ต่อไป