เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567  ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเศษใบไม้แห้ง เพื่อเป็นการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ราชการให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย